tort 500+

Od 1 kwietnia 2016r. jest realizowany ogólnopolski program „Rodzina 500+”, który ma za zadanie pomóc rodzinom w wychowywaniu dzieci poprzez częściowe pokrycie kosztów związanych z ich zaspokojeniem potrzeb życiowych, wypłacając comiesięczne świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł.

Za realizację programu „Rodzina 500+” na terenie miasta Gorzowa Wlkp. odpowiedzialne jest Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przy ul. Teatralnej 26. To tam można pobrać wnioski na świadczenie wychowawcze oraz uzyskać pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku.
Za należyte przeznaczanie środków pieniężnych przez rodziny korzystające z pomocy społecznej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. odpowiedzialne jest Dział Pomocy Środowiskowej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. To pracownicy socjalni w ramach pracy z rodziną motywują rodziców do wydatków zabezpieczających potrzeby dzieci. Rodzice sami decydują na co przeznaczą otrzymane środki. Świadczenie „Rodzina 500+” w opinii pracowników socjalnych znacznie podniosło standard życia mieszkańców. Wniosek ten najbardziej można odnieść do rodzin objętych systemem pomocy społecznej. Świadczenie 500+ zgodnie z duchem ustawy powinno wspierać rodziny w zaspokojeniu potrzeb dzieci i tak właśnie się dzieje.
Do tej pory wsparcie w postaci 500,00 zł otrzymało 10 473 gorzowskich dzieci.

wydatkowanie środków rodzina 500+

W ciągu roku od wprowadzenia Programu liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej zmniejszyła się o 274 rodziny.

liczba rodzin pobierających świadczenia

A co o programie „Rodzina 500+” sądzą gorzowskie rodziny?

opinie gorzowskich rodzin o programie rodzina 500+

  • Post published:31 marca 2017