Kontakt

Sekcja ds. usług i wsparcia
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Walczaka 42
blok nr 2
pokój nr 230, 205
66-400 Gorzów Wielkopolski

telefony:
95 715 13 74
519 319 506
519 319 516
785 054 742
95 715 13 75
519 319 557
519 319 519
519 319 508

do góry

Podstawy prawne

  1. art. 18 ust.1 pkt. 3, art. 50, art. 106 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1876 ze zm.),
  2. art 9 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. 2020, poz. 685).
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 r. Nr 189, poz.1598 ze zm).
  4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2018, poz. 1358).
  5. ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim.

do góry

Druki do pobrania

OZPS za 2020 rok Wniosek o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

OZPS za 2020 rok Zaświadczenie lekarskie – usługi opiekuńcze

OZPS za 2020 rok Zaświadczenie lekarskie – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

 

do góry