Kontakt

Sekcja ds. usług i wsparcia
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Walczaka 42
blok nr 2
pokój nr 230
66-400 Gorzów Wielkopolski

telefony:
95 715 13 74
519 319 506
519 319 516
785 054 742

do góry

Podstawy prawne

  1. art. 18 ust.1 pkt. 3, art. 50, art. 106 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (r. j. Dz. U. 2019, poz. 1507 ze zm.).
  2. art 9 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1878 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 r. Nr 189, poz.1598 ze zm).
  4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2018, poz. 1358).
  5. Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim.

do góry

Druki do pobrania

ikonka_pdfWniosek o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych

ikonka_pdfZaświadczenie o konieczności świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych w miejscu zamieszkania (nie dotyczy osób z zaburzeniami psychicznymi)

ikonka_pdf Zaświadczenie o konieczności świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

 

do góry