Rok 2023 obfitował w działania na rzecz mieszkańców naszego Miasta. Pracownicy Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowali kolejne edycje projektów socjalnych, a także rozpowszechniali wiedzę na temat rodzicielstwa zastępczego w mediach społecznościowych.

Pracownicy współpracują między działami by na każdej płaszczyźnie pomóc potrzebującym osobom. Realizacja projektów to pomoc w problemach dnia codziennego, a także odnajdywanie wyjścia z trudnych sytuacji. Podczas pracy cel jest jeden: Uświadomić osobom potrzebującym, że nie są same ze swoimi problemami.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, a także darczyńcami działającymi na terenie Gorzowa Wielkopolskiego zaowocowała wieloma udanymi akcjami na rzecz potrzebujących m.in. paczki dla dzieci i potrzebujących rodzin, zabawa mikołajkowa czy obchody dnia rodzicielstwa zastępczego.

Gorzowscy Seniorzy na co dzień będący uczestnikami Domu Dziennego Pobytu przy ul. Hejmanowskiej wielokrotnie poznawali swoje miasto „od środka” biorąc udział w wystawach muzealnych czy spektaklach teatralnych. Uwiecznieniem ich działalności były obchody 40-lecia  Domu.

Wszystkie działania Gorzowskiego Centrum mają za zadanie poprawić komfort życia mieszkańców i ukazać możliwości wyjścia z trudnych sytuacji.

 

  • Post published:1 lutego 2024