Dnia 14 grudnia 2023 r. pracownicy Zespołu ds. pieczy zastępczej rozpoczęli  zajęcia dla dzieci z elementami bajkoterapii i arteterapii, które będą odbywały się w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych. Tegoroczna edycja skierowana jest dla dzieci przebywających w zawodowych rodzinach zastępczych, pogotowiach rodzinnych oraz rodzinnych domach dziecka.   Prowadzący przygotowali bajki w formie papierowego teatrzyku ilustracji o nazwie – Kamishibai. Jest to technika opowiadania, czytania wywodząca się z Japonii, wykorzystując plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą lub kartonową skrzynkę. Teatrzyk kamishibai stanowi oprawę dla ilustracji i skupia na niej uwagę publiczności. W ten sposób opowieść zdecydowanie wyodrębnia się z otaczającej rzeczywistości. Po przeczytaniu bajki prowadzący przygotowali także zajęcia z arteterapii, polegające na wykonaniu prac plastycznych  związanych z opowiadaną historyjką.

Udział dzieci w zajęciach wspomoże rozwój psychofizyczny oraz intelektualny, rozwinie zainteresowania oraz znacząco poszerzy wyobraźnię.

W dniu dzisiejszym pracownicy odwiedzili zawodową rodzinę zastępczą pełniąc a funkcję pogotowia rodzinnego.

  • Post published:14 grudnia 2023