Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Dział Świadczeń Rodzinnych

i Funduszu Alimentacyjnego przypomina, iż

w terminie 01 – 15 września 2023 r.

można składać wnioski

o ustalenie prawa do stypendium szkolnego

 

  • bezpośrednio w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie – Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przy ul. Teatralnej 26 w pok. 2.
  • oraz korespondencyjnie na adres: Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.  

Przypominamy także, iż wypłata stypendium szkolnego uzależniona będzie
od przedstawieniu faktur lub rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę lub ucznia oraz innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki w roku szkolnym 2023/2024.

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz.2230 ze zm.)

 

  • Post published:24 sierpnia 2023