W dniu 21 listopada 2022 r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się obchody Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowane przez Wojewodę Lubuskiego. Podczas uroczystości zostały wręczone statuetki Społecznika Roku.

W tym roku Statuetka trafiła do pracowników tut. Centrum – 3 Koordynatorów Zespołów Pracy Socjalnej Nr 4, Nr 3 i Nr 2 – Pani Lucyny Jastrzębskiej, Pani Moniki Sułkowskiej, Pani Anny Stefanów w kategorii „Szczególne osiągnięcia w pomocy społecznej” za kompleksowe działania wspierające obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Laureatom serdecznie gratulujemy.

 

  • Post published:21 listopada 2022