Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku przypada od 21 do 28 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzeby i prawa osób pozostających w takiej sytuacji. Zaplanowane dyżury policjantów i specjalistów dają każdemu zainteresowanemu szansę uzyskania profesjonalnej pomocy.

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie również w tym roku włączyło się w działania. W ramach współpracy zorganizowano dyżury eksperckie. Celem działań prowadzonych w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest informowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym, a także o podmiotach, które mogą im udzielić pomocy i wsparcia.

We wtorek 22 lutego Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim pełnili dyżur w siedzibie Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Wszyscy zainteresowani prawami ofiar przestępstw mogli skorzystać z konsultacji w godzinach 11.00-13.00 z zakresu problemu przemocy w rodzinie. Dyżur pełnili: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (GCPR) oraz koordynator ds. procedury „Niebieskiej Karty” KMP. Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

Więcej informacji o formach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz adresy organizacji taką pomoc świadczących można znaleźć na stronie Funduszu Sprawiedliwości www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy udzielanej w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, a finansowanej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Na stronie Funduszu Sprawiedliwości znajdują się informację o miejscach, w których udzielana jest pomoc: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

  • Post published:22 lutego 2022