Kierownik Działu Rehabilitacji Społecznej GCPR spotkał się z gorzowskimi Amazonkami. Celem spotkanie było przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez tut. Centrum tj. do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie likwidacji barier architektonicznych i technicznych. Wszyscy uczestnicy spotkania uzyskali druki wniosków o dofinansowanie wraz z ulotką informacyjną o możliwościach wsparcia osób z niepełnosprawnością.

  • Post published:28 października 2021