Z dniem 31 marca 2021 r. została zakończona realizacja projektu „Plan na jutro”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga Społeczna Działanie 7.1 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski.

Celem głównym projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia 50 osób zamieszkałych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno-zawodowej.  Uczestnikami Projektu było 50 osób w tym: 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 5 osób bezdomnych i 15 osób uzależnionych lub/i współuzależnionych.

Realizacja treningów i warsztatów

 

Treningi umiejętności zawodowych

 

Festyn integracyjny

Festyn integracyjny - "plan na jutro"

  • Post published:19 kwietnia 2021