W związku z brakiem możliwości dokonania wpłaty w kasie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa, poniżej podajemy numery kont, na które należy dokonywać wpłat:

nr rachunku 18 1020 5402 0000 0102 0326 2185

Pomoc społeczna:

 • Nienależnie pobrane świadczenia:
  • Zasiłki stałe
  • Zasiłki celowe
  • Zasiłki okresowe
 • Odpłatność za pobyt mieszkańców umieszczonych w DPS poza Gorzowem (odpłatność rodzin)
 • Odpłatność rodzin biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • Nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze
 • Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • Odpłatność za kartę parkingową i duplikat legitymacji
 • Odpłatność za posiłki
 • Odpłatność za pobyt w schronisku
 • Odpłatność za pobyt w ŚDS

nr rachunku 37 1020 5402 0000 0902 0326 2227
Świadczenia rodzinne:

 • Nienależnie pobrane:
  • świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna)
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • Świadczenie wychowawcze 500+
  • Świadczenie Dobry start

nr rachunku 42 1020 5402 0000 0702 0326 2235
Fundusz alimentacyjny:
Wpłaty należności od dłużników alimentacyjnych

nr rachunku 47 1020 5402 0000 0502 0326 2243
Zaliczka alimentacyjna:
Wpłaty należności dotyczące zaliczki alimentacyjnej

nr rachunku 43 1020 5402 0000 0202 0326 2268
Dodatki mieszkaniowe:
Nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

 • Post published:23 marca 2020