Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnym), którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

W 2019 roku można skorzystać z następujących form wsparcia:
Moduł I – Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby korzystającej;
Moduł III – Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Wnioski o świadczenie usług w ramach programu należy składać w:

Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Walczaka 42, blok nr 2, 66-400 Gorzów Wlkp. (sekretariat)
Szczegółowe informacje pod numerem tel. 95 715 13 74 (w godzinach 7.30 -10.00)

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Kartę oceny stanu zdrowia pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (wypełnia lekarz specjalista –zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu) –wzór załącznik nr 1 do wniosku.
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub osoby dorosłej niepełnosprawnej.
 3. Postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.

UWAGA: Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem usług oraz że wnioski rozpatrywane są w roku złożenia i nie przechodzą na kolejne lata.

Realizatorami zadania na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego są:

I. Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski
ul. Walczaka 42
66-400 Gorzów Wielkopolski

Opieka w ośrodku (Moduł I)

 1. Miejsce świadczenia usługi
  Środowiskowy Dom Samopomocy
  przy ul. Złotego Smoka 6
  66-400 Gorzów Wielkopolski
  (w przypadku takiego życzenia – np. lepsza komunikacja, dojazd – miejscem świadczenia usługi mogą być Warsztaty Terapii Zajęciowej, Walczaka 42, pawilon VII).
 2. Termin świadczenia usługi
  7 dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 16.00

 

Opieka w domu (Moduł I)

 1. Termin świadczenia usługi
  Od poniedziałku do piątku
  godziny 8.00 – 19.00
  w soboty i niedziele
  godzina 9.00 – 16.00, a także od 17 do 21

 

Poradnictwo specjalistyczne (Moduł III)

 1. Miejsce świadczenia usługi
  Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Walczaka 42, pawilon VII
 2. Termin świadczenia usługi
  Poniedziałek – piątek godzina 9.00 – 14.00
  sobota godzina 9.00 – 13.00
 3. Formy świadczenia usługi
  • Zajęcia z terapeutą
  • zajęcia z psychologiem
  • zajęcia z psychiatrą
  • zajęcia z pielęgniarką
  • zajęcia z rehabilitantem

 

II. Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG”
ul. Teatralna 26
66-400 Gorzów Wielkopolski

Opieka w ośrodku (Moduł I)

 1. Miejsce świadczenia usługi
  • Ośrodek Wsparcia Dziennego
   ul. Teatralna 26
   66-400 Gorzów Wielkopolski
  • Ośrodek Wsparcia Dziennego
   ul. Herberta 3
   66-400 Gorzów Wielkopolski
 2. Termin świadczenia usługi
  • W ośrodku wsparcia przy ul. Teatralnej – system dwuzmianowy:
   5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)
   w godz. 7:45 – 14:45 i 13:00 – 18:00.
  • W ośrodku wsparcia przy ul. Herberta – system jednozmianowy:
   5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)
   w godz. 8:00 – 13:00

 

Opieka w domu (Moduł I)

 1. Termin świadczenia usługi
  5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) – do 8 godz. dziennie.
  W szczególnych przypadkach sobota i niedziela po 4 godz. dziennie.

 

Poradnictwo specjalistyczne (Moduł III)

 1. Miejsce świadczenia usługi
  ul. Teatralna 26, Gorzów Wlkp., sala nr 4 i 6
 2. Termin świadczenia usługi
  Dni i godziny będą dostosowane do potrzeb klientów i możliwości personelu.
  Zakładamy, że będzie to od poniedziałku do soboty, nawet do godz. 19.
  Doradca pierwszego kontaktu skontaktuje się z każdą skierowaną osobą i dostosuje formę oraz termin usługi.
 3. Formy świadczenia usługi
  Zajęcia terapeutą, dietetykiem, psychologiem, prawnikiem oraz w zakresie rehabilitacji

 

ikonka_pdf Wniosek

ikonka_pdf Zaświadczenie – karta

 • Post published:5 listopada 2019