Każdego roku w okresie jesienno-zimowym Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie organizuje spotkania poświęcone zbliżającej się „AKCJI ZIMA 2019/2020”.

Dnia 4 listopada 2019 r. w głównej siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie na spotkaniu zjawili się przedstawiciele podmiotów realizujących zadania związane z pomocą osobom bezdomnym na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Do realizatorów powyższych zadań należą: pracownicy Sekcji ds. bezdomności GCPR, Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, Straż Miejska, Stowarzyszenie Klub Abstynenta „24 Godziny”, Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Na spotkaniu przedstawiono możliwości i kompetencje poszczególnych podmiotów. Doprecyzowano i ustalono zasady współpracy oraz działania pomocowe w okresie zimowym, m.in. wspólne patrole przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej wraz z pracownikami socjalnymi GCPR. Aby stworzyć szeroki odzew i odbiór dla pomocy osobom bezdomnym, uaktualniono ulotki i plakaty informujące o punktach pomocowych.
Naszym najważniejszym celem jest bezpieczne przejście przez okres zimowy.

 

Plakat_z_placówkami_dla_bezdomnych_2019_na_2020

 

ikonka_pdf Plakat do pobrania

  • Post published:4 listopada 2019