Sekcja świadczeń ds. pieczy zastępczej GCPR informuje,
od 1 lipca 2019 r. na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (tzw. 500+)
.

Dodatek jest ustalany na podstawie
złożonego przez dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej wniosku (wniosek do pobrania).

Miejsce składania wniosków:
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Walczaka 42 blok B
Sekcja świadczeń ds. pieczy zastępczej
pok. 220

  • Post published:17 czerwca 2019