Dnia 28.05.2019 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim przedstawiciele Zespołu do spraw uzależnień Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie Łukasz Krzeszowski i Ewa Mrozowicz przeprowadzili szkolenie z profilaktyki uzależnień dla dzielnicowych miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Kostrzyna i Witnicy.

Szkolenie miało wskazać policjantom jakie mają możliwości, jeśli w swej pracy napotkali by osoby nadużywające alkoholu lub zażywające narkotyki. Ustalono, że pracownicy zespołu będą służyć dzielnicowym pomocą i konsultacją w każdej trudnej dla nich sytuacji dotyczącej uzależnień lub podejrzenia problemu uzależnieniowego. Szkolenie przebiegło w miłej i twórczej atmosferze, a konkluzją jego było stwierdzenie, że zasadnym jest by tego typu szkolenie odbyło się ponownie dla nieobecnych dziś policjantów, ponieważ na pewno będzie ono pomocne w ich codziennej pracy.

  • Post published:3 czerwca 2019