Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w trosce o dzieci z rodzin objętych pomocą przygotowało paczki świąteczne dla 220 najmłodszych mieszkańców Gorzowa Wlkp.

19 grudnia 2017r. w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Jagiełły 7 rodziny mogły odebrać paczki żywnościowe. Świąteczne torby z Mikołajem budziły duże zainteresowanie wśród dzieci.
Rodziny otrzymały świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych na okres świąteczny. Dla dzieci oznacza to paczkę pełną słodkości i mikołajkowych niespodzianek.
Liczymy, że słodka niespodzianka sprawi trochę radości oraz wprowadzi w magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia.

Pomoc dotyczy wszystkich dzieci korzystających z posiłku w szkole w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020. Pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz Uchwale nr LXII/696/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2014r. Obowiązujące kryteria dochodowe wynoszą: 514zł na osobę w rodzinie oraz 634zł na osobę samotnie gospodarującą.

  • Post published:19 grudnia 2017