W 1997r. w Gorzowie Wielkopolskim utworzono Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Powiatowy Zespół w ramach swoich kompetencji wydaje 3 rodzaje orzeczeń: o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Od 1997 do 1999 roku Zespół działał przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy, jednak od 1999 roku do chwili obecnej funkcjonuje w ramach struktur Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Walczaka 42.
Przewodniczący PZdsOoN pani Agnieszka Turek oraz Dyrektor GCPR pani Beata Kulczycka podczas dzisiejszych obchodów 20lecia przypomniały pokrótce historię Powiatowego Zespołu. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. złożył podziękowania w formie listów gratulacyjnych członkom składów orzekających oraz pracownikom.
20 lat działalności to tysiące rozpatrzonych orzeczeń dla osób niepełnosprawnych i wydanych kart parkingowych. 20 lat działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności to powód do dumy z dotychczasowych efektów pracy oraz zachęta do dalszej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.

  • Post published:10 listopada 2017