• Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U.2022 r. poz. 1 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra klimatu i Środowiska z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. 2022 r. poz. 374)

powrót