Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną i powiększony o dopłatę do czynszu

DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZNĄ Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli … Czytaj dalej Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną i powiększony o dopłatę do czynszu