Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków
informuje, iż wniosek o wypłatę bonu energetycznego
należy złożyć w okresie
od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.

Świadczenie będzie przysługiwało jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2023 na osobę
w gospodarstwie domowym nie przekroczy 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł na osobę
w gospodarstwie wieloosobowym.

Bon energetyczny za okres od 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. będzie wypłacany jednorazowo.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. 2024 r. poz. 859).

 

 

  • Post published:11 lipca 2024