Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół ds. Pieczy Zastępczej informuje, iż w dniach 25 – 27 czerwca 2024 r. odbyła się IV edycja warsztatów z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz internetu, w których  wzięły udział dzieci i młodzież z pieczy zastępczej w wieku 12-17 lat. Spotkania prowadziła sekcja ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Celem warsztatów było przekazanie uczestnikom  rzetelnej wiedzy dotyczącej problemu uzależnień, która pozwoliła podnieść świadomość dot. zagrożeń związanych z inicjacją czy eksperymentowaniem z używkami. Działania profilaktyczne wspomagają uczestników w radzeniu sobie z trudnościami, a także obniżają prawdopodobieństwo podejmowania zachowań ryzykownych. Poznano  przyczyny sięgania po używki, ich atrakcyjności oraz realnych konsekwencji ich zażywania, a także wpływ używek na organizm człowieka. Poszerzono wiedzę dot. faz wchodzenia w uzależnienie oraz zmiany tolerancji organizmu na substancje psychoaktywne. Zajęcia były skonstruowane w taki sposób by dzieci bez skrępowania mogły prowadzić dyskusję i zadawać nurtujące ich pytania dotyczące tematyki uzależnień.

  • Post published:28 czerwca 2024