W dniu 06 czerwca 2024 r. w siedzibie GCPR odbyło się szkolenie dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej, w związku ze zmianami wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W szkoleniu wzięli udział członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oaz pracownicy Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy. Na szkoleniu poruszone zostały zagadnienia teoretyczne dotyczące prowadzenia procedur, a także była to okazja do wymiany zawodowych doświadczeń osób, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy domowej. Szkolenie prowadzone było przez dr Michała Gluzek, który jest specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy domowej oraz superwizorem pracy socjalnej.

 

  • Post published:7 czerwca 2024