Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków przypomina, iż

z dniem 30 kwietnia 2024 r. upłynął termin na złożenie wniosku na dodatek osłonowy.

Wszystkie wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

  • Post published:20 maja 2024