Ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych odbyło się w nocy z 28 na 29 lutego 2024 roku. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a koordynatorem akcji na terenie Gorzowa Wielkopolskiego było Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie.
Ankiety przeprowadzono wśród osób przebywających między innymi na terenach noclegowni, pustostanów, ogródków działkowych, w mieszkaniach chronionych oraz w innych miejscach niemieszkalnych.
Liczenia dokonało 11 patroli składających się z pracowników GCPR oraz osób z innych instytucji i wolontariuszy. Przeprowadzenie badania było możliwe dzięki współpracy i zaangażowaniu służb, zwłaszcza Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. a także wolontariuszy z organizacji pozarządowych w tym Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta i Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna. Z badania wynika, iż na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego przebywa 158 osób bezdomnych, w tym 19 kobiet.

 

 

  • Post published:29 lutego 2024