Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przypomina, iż

wypłata stypendium szkolnego nastąpi po przedstawieniu faktur lub rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę lub ucznia oraz innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki w roku szkolnym 2022/2023.

Faktury należy dostarczyć w terminie do 09.06.2023 r.

w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Teatralnej 26 (pok. nr 2).

 

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:

  • Post published:17 maja 2023