Dnia 12 kwietnia 2023 r. w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło się szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej na podstawie autorskiego programu pn. „Droga do domu”. Warsztaty te mają na celu wszechstronne przygotowanie kursantów do pełnienia roli rodzica zastępczego oraz stworzenie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej możliwości wzrastania w optymalnym, stabilnym środowisku rodzinnym. Udział w szkoleniu pozwoli na wyposażenie uczestników w umiejętności lepszego rozumienia dziecka, poprawnej komunikacji z nim, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, czyli w rezultacie udoskonali warsztat wychowawczy dostarczając jednocześnie niezbędnej wiedzy.

Planowany termin zakończenia szkolenia przypada na czerwiec 2023 r. W planach jest już kolejna edycja.

  • Post published:13 kwietnia 2023