Dnia 22 marca 2023 roku miało miejsce uroczyste zakończenie warsztatów SZKOŁY DLA RODZICÓW.
Tegoroczna edycja była skierowana zarówno do rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, jak i rodzin zastępczych.
Warsztaty ukończyło 10 uczestników, którym wręczono dyplomy. Gratulujemy!


Dnia 18 stycznia 2023 roku w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Jagiełły 7 ruszyła kolejna edycja warsztatów Szkoła dla Rodziców.
W tym roku zajęcia dedykowane są zarówno rodzinom z problemami opiekuńczo- wychowawczymi jak i rodzinom zastępczym.
Głównym celem programu jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się oraz refleksja nad własną postawą wychowawczą.
Spotkania będą miały charakter warsztatowych i potrwają przez 10 tygodni.
Edycja ta skierowana jest  do dwunastu rodzin z problemami wychowawczymi- zarówno w środowisku rodzinnym jak i w rodzinnej pieczy zastępczej.

  • Post published:22 marca 2023