Dnia 21 lutego 2023r. odbyło się pierwsze spotkanie II edycji projektu socjalnego pod nazwą: Dziecko w szklanym ekranie: E – uzależnienia dzieci. Projekt jest realizowany we współpracy z Zespołem do Spraw Pieczy Zastępczej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Fundacją Pozytywka. Odbiorcami spotkania były osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych.

Podczas spotkania swoją prelekcję dotyczącą problemu wygłosiły przedstawicielki Komendy Miejskiej Policji z Wydziału Prewencji. Zostały również przekazane ulotki dotyczące uzależnienia.

Pracownicy socjalni oraz psycholog Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie omówili prezentację oraz podjęta została dyskusja z beneficjentami projektu.

W kolejnym spotkaniu udział wezmą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

  • Post published:22 lutego 2023