Dnia 18 stycznia 2023 r. w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, przy ul. Jagiełły 7; ruszyła kolejna edycja warsztatów „Szkoła dla Rodziców”.
W tym roku zajęcia dedykowane są zarówno rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi jak i rodzinom zastępczym.
Głównymi celami programu jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się oraz refleksja nad własną postawą wychowawczą.
Spotkania mają charakter warsztatowy i potrwają 10 tygodni. W warsztatach weźmie udział 12 rodzin z problemami wychowawczymi – zarówno w środowisku rodzinnym jak i w rodzinnej pieczy zastępczej.

  • Post published:23 stycznia 2023