Dnia 18 stycznia 2023 roku w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Jagiełły 7 ruszyła kolejna edycja warsztatów Szkoła dla Rodziców.
W tym roku zajęcia dedykowane są zarówno rodzinom z problemami opiekuńczo- wychowawczymi jak i rodzinom zastępczym.
Głównym celem programu jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się oraz refleksja nad własną postawą wychowawczą.
Spotkania będą miały charakter warsztatowych i potrwają przez 10 tygodni.
Edycja ta skierowana jest  do dwunastu rodzin z problemami wychowawczymi- zarówno w środowisku rodzinnym jak i w rodzinnej pieczy zastępczej.

  • Post published:19 stycznia 2023