W dniu 13 stycznia 2023 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja pn. „Rozwój usług społecznych, a teleopieka”. Organizatorem konferencji była Fundacja Stephanus oraz firma Sidly, która stworzyła opaski, które mają zapewnić bezpieczeństwo osobom starszym i niepełnosprawnym.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa, którzy wdrożyli teleopiekę na terenie swoich ośrodków; pracownicy Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz osoby zajmujące się na co dzień pomocą osobom starszym i niepełnosprawnym. O perspektywach i możliwościach dla samorządów w obszarze rozwoju usług społecznych opowiadała Pani Justyna Pawlak – ekspert w zakresie rozwoju usług społecznych.
Sekcja do spraw usług i wsparcia GCPR w 2022 r. dołączyła do Sidly by zapewnić teleopiekę i bezpieczeństwo gorzowianom. O dotychczasowych sukcesach, wątpliwościach i dalszych planach współpracy opowiadała Pani Beata Kulczycka, Dyrektor Gorzowskiego Centrum.
O swoich doświadczeniach na panelu dyskusyjnym opowiadali także przedstawiciele gmin, organizacji pozarządowych oraz firmy Sidly.
Planowany jest także cykl warsztatów mających na celu jeszcze bardziej usprawnić posługiwanie się teleopaskami i udzielanie pomocy potrzebującym.

  • Post published:13 stycznia 2023