Wspólne patrole w miejscach niemieszkalnych- wsparcie osób bezdomnych w okresie jesienno- zimowym w Gorzowie Wielkopolskim.

Pracownicy socjalni Sekcji ds. Bezdomności systematycznie przez cały rok monitorują sytuację osób bezdomnych w mieście. W okresie  jesienno-zimowym prowadzone są wzmożone czynności mające na celu dotarcie do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych i nieogrzewanych.

Jednym z działań podejmowanych na rzecz osób bezdomnych są wspólne patrole z przedstawicielami innych podmiotów, w tym z Policją, Caritas, Ośrodkiem Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Podczas patroli są prowadzone rozmowy motywujące do zmiany sytuacji życiowej, skorzystania z miejsc noclegowych, ciepłego posiłku. Proponowana pomoc oraz stałe monitorowanie miejsc przebywania osób bezdomnych to działanie systematyczne w okresie jesienno- zimowym. Niskie temperatury stwarzają sytuację zagrożenia zdrowia lub życia.

  • Post published:23 listopada 2022