W dniach 22-24 listopada 2022 roku w siedzibie GCPR przy ul. Jagiełły 7 odbywają się  szkolenia dla pracowników socjalnych tut. Centrum z zakresu „Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego podczas wykonywania zadań służbowych – aspekty prawne i praktyczne.”

Szkolenie ma na celu zapewnić wiedzę i umiejętności niezbędne w sytuacji narażenia na ingerencję zewnętrzną, zagrażającą życiu i zdrowiu – podczas wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników socjalnych GCPR.

  • Post published:22 listopada 2022