W dniach 21, 25, 26.10.2022r. członkowie Zespołu ds. Uzależnień przeprowadzili szkolenia w zakresie szkodliwości substancji psychoaktywnych w życiu codziennym, dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Szkolenie to miało na celu przybliżenie uczestnikom podstawowych informacji w zakresie diagnozowania uzależnienia, terapii osób uzależnionych oraz tematykę związaną z szeroko rozumianymi substancjami psychoaktywnymi.  Podczas spotkań omówiono różnorodność substancji uzależniających oraz ryzyko związane z najczęściej zażywanymi przez młodzież narkotykami. Zwrócono również uwagę na niebezpieczną tendencję nadużywania leków w celu odurzenia  organizmu. Prowadzący przekazali także informacje dotyczące instytucji pomocowych w zakresie pracy z osobą uzależnioną, znajdujących się na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

  • Post published:3 listopada 2022