W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692).

Dodatek węglowy to  bezzwrotne wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, aby wspomóc je podczas nadchodzącej zimy w zakupie opału.

Zgodnie z ustawą, dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilanie węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego; wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidenecji emisyjności budynków.

Wysokość dodatku węglowego została ustalona na kwotę 3 tysięcy złotych i będzie on przyznawany bez kryterium dochodowego.

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego można złożyć:

– w Dziale Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Teatralnej 26,parter, pokój nr 6,

– elektronicznie za pośrednictwem ePUAP ( GCPRIPS/skrytka),

– listownie na adres: Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Walczaka 42 66-400 Gorzów Wielkopolski.

 

Wniosek o dodatek węglowy można złożyć do dnia 30 listopada 2022 r.

OZPS za 2020 rok   Wzór wniosku o dodatek węglowy.

OZPS za 2020 rokKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  • Post published:16 sierpnia 2022