Zachęcamy organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie nr 38/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zostało ogłoszone w dniu 26 lipca 2022 r. poz. 1545 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

OZPS za 2020 rokhttps://gcprgorzow.pl/wp-content/uploads/2022/07/dzuwl.pdf

  • Post published:26 lipca 2022