OGŁOSZENIE

Dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. informuje, iż poszukujemy pracowników na stanowisko

• PRACOWNIKA SOCJALNEGO
• KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu.

Kwalifikacje pracownika socjalnego określa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2268 ze zm.).

Kwalifikacje koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 447)

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego, kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia kandydata (w załączeniu).
Dokumenty należy składać w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42
(dział kadr pokój 221) lub droga pocztową na podany adres.

Jednocześnie informuje, iż złożenie dokumentów nie zapewnia zatrudnienia w GCPR w Gorzowie Wlkp.

Aplikacji nie odsyłamy, kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami,
a dokumenty aplikacyjne przechowywane są przez okres, na który kandydat wyraził zgodę.

OZPS za 2020 rok Załącznik do naboru

  • Post published:19 lipca 2022