W sobotę, 25 czerwca 2022 r., w malowniczym ośrodku agroturystycznym w miejscowości Jeże; odbyło się ognisko integracyjne dla rodzin zastępczych oraz pracowników Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie na co dzień współpracujących z rodzinami.
Celem ogniska była nie tylko wspólna zabawa, ale przede wszystkim integracja rodzin zastępczych z terenu Naszego Miasta.
W trakcie spotkania rodziny miały okazję porozmawiać, wymienić się doświadczeniami zarówno tymi negatywnymi jak i pozytywnymi oraz pochwalić sukcesami. Także pracownicy Zespołu ds. pieczy zastępczej GCPR mieli okazję poprzebywać z rodzinami zastępczymi i ich podopiecznymi w innej sytuacji niż zazwyczaj.
Wszyscy spędzili czas w miłej i wesołej atmosferze przy wspólnym posiłku oraz zabawach. To właśnie takie spotkania i wspólna zabawa budują zaufanie, które jest niezbędne przy współpracy rodzin z pracownikami Zespołu ds. pieczy zastępczej.
Oby więcej takich spotkań i okazji do umacniania więzi.

  • Post published:27 czerwca 2022