W dniu 27 maja 2022 r. w siedzibie GCPR przy ul. Walczaka 42, odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych pn. „Opieka nad dzieckiem z zaburzeniami więzi (RAD) oraz z traumą rozwojową”.
W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele  zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka;  z terenu Gorzowa Wielkopolskiego.
Szkolenie prowadziła Pani Matylda Pachowicz, która jest doktorem nauk społecznych w zakresie pedagogiki oraz magistrem pedagogiki specjalnej WSE Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie jest laureatem konkursu „Zrozumieć Dziecko – edycja lokalna” zorganizowanego przez Fundację EY, w ramach którego odbyło się powyższe szkolenie.
Fundacja EY od kilkunastu lat prowadzi projekt szkoleń ” Zrozumieć dziecko” dla opiekunów z rodzinnej pieczy zastępczej.
Fundacja zatrudnia specjalistów wspierających rodziców zastępczych i dzieci przysposobione.
EY organizuje także szkolenia, spotkania i wydarzenia, których celem jest wsparcie opiekunów w realizacji zadania i misji, której się podjęli.

Dziękujemy za wyróżnienie i możliwość uczestnictwa w niezwykle interesującym szkoleniu.

  • Post published:27 maja 2022