Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowany przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie jest odpowiedzią na potrzeby w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.
Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy (w tym pomocy medycznej,
w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych).
„Korpus wsparcia seniorów” został stworzony z myślą o osobach w wieku 65+, objętych pomocą społeczną oraz samotnych, zamieszkujących na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Usługa „opieki na odległość” jest realizowana w formie opaski, która jest bezpłatnie przekazana 130 gorzowskim Seniorom do użytkowania.
Opaska umożliwia systematyczne monitorowanie sytuacji zdrowotnej osoby starszej oraz możliwość wezwania pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia. W maju 2022 roku zostały rozdane pierwsze opaski.

  • Post published:20 maja 2022