W dniu 05.05.2022 r. rozpoczęły się zajęcia z zakresu socjoterapii dla dzieci z rodzin zastępczych w wieku 8-12 lat.
Socjoterapia jest to metoda wspierania rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży.  Spotkania są prowadzone przez pracowników Zespołu ds. pieczy zastępczej GCPR, w formie zajęć grupowych. W trakcie zajęć dzieci uczą się rozpoznawania i wyrażania emocji, asertywności, przestrzegania granic swoich i innych osób oraz mają możliwość przećwiczenia nowych zachowań w bezpiecznej atmosferze wsparcia i zaufania.
Socjoterapia ukierunkowana jest na eliminowanie lub na zmniejszenie poziomu zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży, zwłaszcza zaburzeń zachowania, nadpobudliwości i zahamowania emocjonalnego.

Warsztaty będą odbywały się raz w tygodniu przez 6 tygodni.

W dniu 09.05.2022 r. odbyły się kolejne zajęcia z socjoterapii dla dzieci z rodzin zastępczych. Uczestnicy ćwiczyli umiejetności rozpoznwania emocji, myśli oraz zachowania.

 

  • Post published:6 maja 2022