Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego (świadczenie z Programu 500+ dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej) będą rozpatrywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez tutejszy Organ.

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie będzie również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych oraz dodatków wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. – do końca okresu zasiłkowego 2021/2022.

  • Post published:31 grudnia 2021