Zachęcamy organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego do zgłaszania kandydatów, celem uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie nr 83/II/2021 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów, celem uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zostało ogłoszone w dniu 16 grudnia 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

OZPS za 2020 rok Ogłoszenie nr 84/II/2021

 

  • Post published:17 grudnia 2021