Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przypomina, iż

wypłata stypendium szkolnego  nastąpi po przedstawieniu faktur lub rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę lub ucznia oraz innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki w roku szkolnym 2021/2022 –

w terminie do 03 grudnia 2021 r.

w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Teatralnej 26 (pok. nr 2).

 

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:

  • Post published:24 listopada 2021