Arteterapia – „terapia poprzez sztukę” – polega na wykorzystywaniu różnych środków artystycznych, które ułatwiają pacjentowi ekspresję emocji.  Słowo „arteterapia” składa się z dwóch członów: „arte” i „terapia”, gdzie arte (z łac. „ars”) oznacza sztukę, rzemiosło, rękodzieło, sztuki piękne i umiejętności, jak również dzieło sztuki. Arteterapia jest więc szczególnym rodzajem działalności ukierunkowanej na człowieka i jego środowisko, zmierzającej do przywrócenia bądź potęgowania zdrowia. Arteterapia to świadome, planowe i systematyczne oddziaływanie sztuki w celach terapeutycznych.

Arteterapia jest to leczenie przez sztukę. Obejmuje następujące obszary działań: terapia przez sztuki plastyczne (malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba) muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia.

Zajęcia z elementami arteterapii mają na celu:

 • pomóc dzieciom nieśmiałym, które uważają, że nie wykorzystują w pełni swoich możliwości,
 • wzmacniają oddanie w proces „emocjonalnego zaangażowania”.
 • pozawerbalne komunikowanie się, uzewnętrznienie świata własnych przeżyć i odczuć, zaspakajanie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestniczenia, bycia rozumianym i docenianym. Pomaga zaakceptować siebie i innych. Zapewnia relaks, przyjemność i odpoczynek.

Cykl 5 warsztatów dla dzieci z rodziny zastępczych w wieku od 7 do 10 roku życia rozpoczął się 12 października 2021 r. i potrwa do 09 listopada 2021 r.  (spotkania raz w tygodniu).

Tematyka zajęć:

 1. „Współpracujemy czy rywalizujemy”
 2. „Każdy ma uczucia”
 3. „Tanecznym krokiem w poznanie siebie”
 4. „Przyjaźń ma wiele form”
 5. „Wyspa marzeń”.

Główne cele zajęć:

 1. Nabywanie umiejętności odkrywania i doceniania zalet innych i własnych,
 2. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania, wyrażania i rozumienia uczuć własnych i cudzych,
 3. Wzmocnienie poczucia pewności siebie,
 4. Uświadomienie potrzeby przyjaźni,
 5. Rozwijanie twórczości, wyobraźni i fantazji dziecięcej.

Galeria zdjęć z pierwszych zajęć.

Galeria zdjęć z drugich zajęć prowadzonych z elementami arteterapii dla dzieci z pieczy zastępczej. Wczorajsze zajęcia poruszały tematykę uczuć. Dzieci miały możliwość rozwijania umiejętności rozpoznawania, wyrażania i rozumienia uczuć własnych i cudzych. Podjęte metody wpłynęły na redukcję napięć. Uczestnicy nabyli umiejętność obrony swoich praw. Dodatkowo metoda plastyczna pracy usprawniła motorykę małą uczestników.

Galeria zdjęć z trzecich zajęć z elementami arteterapii pod nazwą „Tanecznym krokiem w poznanie siebie”. Zajęcia poruszały tematykę  wzmocnienia poczucia pewności siebie. W trakcie zajęć dzieci miały możliwość nawiązania nawiązania pozytywnych relacji z grupą, ujawnienia własnych emocji, pobudzenia spontaniczności oraz uczenia się wyrażania siebie bez słów.

Galeria zdjęć z kolejnych zajęć, które odbyły się w dniu 02 listopada 2021 r. pod nazwą „Przyjaźń ma wiele form”. Wczorajsze zajęcia poruszały tematykę pielęgnowania przyjaźni między dziećmi.  Zajęcia miały na celu uświadomienia dzieciom jak bardzo potrzebne są przyjaźnie oraz jak ważne jest pielęgnowania przyjaźni w życiu każdego człowieka.

Galeria zdjęć z zajęć, które odbyły się w dniu 09 listopada 2021 r. pod nazwą „Wyspa marzeń”. Zajęcia poruszały tematykę marzeń i ich pozytywnego wpływu na życie. Zajęcia miały na celu rozwijanie twórczości, wyobraźni i fantazji dziecięcej, umiejętności wyrażania emocji i uczuć oraz rozwijanie zdolności sensorycznych.

 • Post published:17 listopada 2021