Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w trosce o potrzeby rodzin objętych pomocą rozpoczęło kolejny cykl warsztatów „Szkoła dla rodziców”. Spotkania rozpoczęły się 8 października 2021r. i potrwają 10 tygodni. Grupa uczestników to rodzice z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Głównym celem warsztatów jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

 

  • Post published:4 listopada 2021