Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził na okres 5 lat program szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej pn. „Droga do domu” przygotowany przez GCPR.

Autorami programu są Ewa Kowalska – Waleniak – Kierownik Zespołu ds. pieczy zastępczej, Joanna Zając – starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz psycholog Zespołu – Martyna Brzozowska. Zatwierdzenie niniejszego programu umożliwi naszej Jednostce, samodzielne kształcenie kandydatów do pełnienia funkcji szeroko rozumianego rodzicielstwa zastępczego.

Powyższy program szkolenia przeznaczony jest dla kandydatów do pełnienia funkcji:
– rodziny zastępczej niezawodowej,
– rodziny zastępczej zawodowej,
– prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

  • Zakres programowy szkolenia ujęty w §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej obejmuje szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Zakres podstawowy wynosi 60 godzin dydaktycznych oraz  10 godzin praktyk.
  • Zakres programowy szkolenia ujęty w §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej obejmuje szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Zakres rozszerzony obejmuje 20 godzin dydaktycznych.
  • Zakres programowy szkolenia ujęty w §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej obejmuje szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi. Zakres rozszerzony obejmuje 20 godzin dydaktycznych.
  • Zakres programowy szkolenia ujęty w §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej obejmuje szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Zakres rozszerzony obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Zatwierdzony program szkolenia umożliwia przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów  na rodziców zastępczych w trybie zdalnym, w sytuacjach szczególnych, zwłaszcza w stanie zagrożenia epidemiologicznego.

 

 

  • Post published:4 sierpnia 2021