W dniu 19 czerwca 2021 r. pracownicy Zespołu ds. pieczy zastępczej uczestniczyli w IV Festynie Rodzinnym pod nazwą ,,Szczęśliwa Rodzina” organizowanym przez I Społeczną Szkołą Podstawową w Gorzowie Wielkopolskim. Festyn był okazją do wspaniałej zabawy, a także zapoznania rodzin z zagadnieniem, jakim jest rodzicielstwo zastępcze.

  • Post published:21 czerwca 2021