Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Sekcja świadczeń ds. pieczy zastępczej informuje, iż od dnia 1 czerwca 2021 r. wysokość kwot przysługujących dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych oraz osobom usamodzielnianym ulegnie zwiększeniu.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (Dz. U. 2021 r. poz. 282) świadczenia będą wypłacane w następujących kwotach:

Lp. Nazwa świadczenia Kwota do 31.05.2021 r. Kwota od 01.06.2021 r.
1. Świadczenie na utrzymanie dziecka w rodzinie spokrewnionej 694 zł 746 zł
2. Świadczenie na utrzymanie dziecka w rodzinie niezawodowej, zawodowej i RDD 1 052 zł 1 131 zł
3. Dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 211 zł 227 zł
4. Pomoc na kontynuowanie nauki 526 zł 566 zł
5. Pomoc na zagospodarowanie 1 577 zł 1 695 zł
6. Pomoc na zagospodarowanie w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności 3 154 zł 3 390 zł
7. Pomoc na usamodzielnienie z rodziny spokrewnionej 3 470 zł 3 730 zł
8. Pomoc na usamodzielnienie z rodziny niezawodowej, zawodowej, RDD lub placówki :
– jeżeli przebywał w pieczy powyżej 3 lat 6 939 zł 7 458 zł
– jeżeli przebywał w pieczy od 2 do 3 lat 3 470 zł 3 730 zł
– jeżeli przebywał w pieczy od 1 do 2 lat 1 735 zł 1 865 zł

 

monitor polski - dziennik urzędowy - obwieszczenie

  • Post published:12 kwietnia 2021