W dniu 05.10.2020 r. na terenie gospodarstwa agroturystycznego w Nowym Polichnie odbył się Festyn Integracyjny.

Festyn został zorganizowany w ramach projektu „Plan na jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
Za organizację festynu odpowiedzialny był partner projektu – Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski.

Poza piękną pogodą oraz krajobrazem Puszczy Noteckiej na uczestników festynu czekało wiele atrakcji m.in. przejażdżki konne, kontakt z fauną zwykłą (koty, pies) i niezwykłą (owce, egzotyczne kury, pawie). Podczas zabawy na świeżym powietrzu uczestnikom dopisywał apetyt, który mogli zaspokoić własnoręcznie upieczonymi przy ognisku kiełbaskami.
Gośćmi specjalnymi festynu byli pracownicy Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie na czele z Panią Dyrektor Beatą Kulczycką.

  • Post published:6 października 2020