„Czasem wdzięczność trudno jest wyrazić w słowach, wtedy proste dziękuję zawiera wszystko co chcemy powiedzieć”

W dniu 4 sierpnia 2020 r. w Zespole ds.Pieczy Zastępczej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Puszkina 3, Zastępca Dyrektora GCPR Beata Szenwald w imieniu Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przekazała dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych 5 komputerów typu laptop wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym oraz programem do edytowania i tworzenia prezentacji. Będą one służyły do nauki pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej w czasie trwania epidemii COVID-19.

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie składa serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych „Krąg” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, które przekazało sprzęt komputerowy. Swoją wdzięczność i uznanie wyrazili także pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych.

  • Post published:7 sierpnia 2020